Update toeslagenaffaire

dinsdag 25 oktober 2022

Update toeslagenaffaire

De Belastingdienst wil de schulden van ouders die gedupeerde zijn van de toeslagenaffaire oplossen. Wij starten met het oplossen van de schulden van de ouders die een schuldbemiddeling of saneringskrediet bij ons hebben.

Schuldbemiddeling

Er zijn twee soorten schulden:

  1. Publieke schulden: Schulden bij de overheid (Belastingdienst, CJIB, LBIO, DUO, SVB, UWV, gemeenten en waterschappen).
  2. Private schulden: Alle andere schulden.

We bewaken of de publieke schuldeisers hun vordering kwijtschelden.

Namens de ouders die een schuldbemiddeling bij ons hebben doen wij een aanvraag Besluit compensatie gedupeerden in schuldentraject. De Belastingdienst maakt een bedrag aan ons over dat gelijk staat aan de hoogte van de private schulden. Met dit bedrag lossen wij de private schulden af. Ouders en schuldeisers informeren we zodra we de aanvraag voor de compensatie hebben gedaan en zodra de schulden zijn afbetaald.

Zodra alle schulden zijn opgelost vragen wij BKR om de registratie van de schuldregeling te verwijderen.

Saneringskrediet

Namens de ouders die een saneringskrediet bij ons hebben doen wij bij de Belastingdienst een aanvraag om de hoogte van het openstaande saneringskrediet aan ons uit te betalen. Op het moment dat we dit bedrag ontvangen lossen we het saneringskrediet af.

Zodra het saneringskrediet is afgelost vragen we BKR om de registratie van de schuldregeling en het saneringskrediet te verwijderen.

Ouders waarvoor nog geen oplossing is voor de schulden of die een schuldregeling bij ons hebben aangevraagd

Voor deze groep kunnen we nog niet starten met het oplossen van de schulden. Op dit moment werkt de Belastingdienst aan de totstandkoming van een loket waar ouders met schulden zich kunnen melden. Vanuit dit loket worden schulden geverifieerd en uitbetaald. De verwachting is dat dit loket aan het einde van dit jaar gereed zal zijn. Wij participeren in dit loket en werken op deze wijze actief mee aan de oplossing voor deze groep ouders.