Nieuwsbericht corona virus - update 16-03-2020

maandag 16 maart 2020

Bij Kredietbank Nederland treffen we, in aanvulling op de eerdere maatregelen, vanaf heden de volgende maatregelen rond het coronavirus. Deze hangen samen met de landelijke maatregelen en richtlijnen van de overheid, RIVM en GGD.

Hieronder leest u wat dit voor u betekent. De essentie is: we werken thuis waar het kan en op kantoor waar het moet. Bijeenkomsten richten we anders in. Klanten blijven wij goed bedienen. Wij dragen er zorg voor dat de maatregelen niet van invloed zijn op onze dienstverlening. Volgens het landelijk besluit geldt dit tot en met 6 april.

We nemen deze maatregelen om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te kunnen zetten, voor ieders gezondheid en zeker ook om besmettingen van derden te voorkomen.

Thuiswerken
We werken thuis waar het kan en op kantoor waar het moet.
Vanwege kritische processen in de organisatie kan aanwezigheid in de organisatie nodig zijn. Kritische processen als het betalingsverkeer, de postverwerking en het telefoonverkeer zijn geborgd.

Mensen met gezondheidsklachten werken te allen tijde thuis.

Telefonische bereikbaarheid
Klanten kunnen contact opnemen via ons algemene telefoonnummer of rechtstreeks met de betreffende medewerkers. De bereikbaarheid van de medewerkers die thuis werken is geborgd.

Aanmelden en crisissituaties
Indien uw gemeente overweegt het loket tot toegang naar schuldhulpverlening tijdelijk te sluiten, bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van rechtstreekse aanmelding bij Kredietbank Nederland. Dat kan telefonisch en/of via onze website.

We benadrukken graag dat in geval van crisissituatie onze dienstverlening onveranderd blijft.

Postverdeling
Poststukken omtrent schuldhulpverlening komen veelal fysiek binnen. De afspraak is dat onze postkamer de post scant en de post op de gebruikelijke manier in de organisatie beschikbaar komt. Andersom blijven wij poststukken voor verzending aanbieden.

Betalingen
Klanten blijven wij goed bedienen. Wij dragen er zorg voor dat de maatregelen niet van invloed zijn op onze dienstverlening. De uitbetaling van leefgeld en betalingen die wij voor onze klanten verrichten gaan gewoon door.

Afspraken
Er worden geen in- en externe spreekuren meer gehouden en er worden geenĀ  huisbezoeken meer afgelegd. Ook bezoeken van klanten en externe relaties aan de organisatie, bezoeken aan externe relaties, vergaderingen, bijeenkomsten en seminars/symposia gaan tot nader bericht fysiek niet door. Wel proberen we de afspraken zo goed mogelijk digitaal te laten plaatsvinden zodat het werk door blijft gaan.

Directie en management
Kredietbank Nederland

Laatste update: 16 maart 2020