Informatie over Zakelijk Bankgemak

Zakelijk Bankgemak is een online portal van Kredietbank Nederland, waarbij gemeenten inzicht kunnen krijgen in de status van schuldhulpverleningstrajecten. Middels een persoonlijke inlogcode krijgen de contactpersonen van gemeenten toegang. Zij kunnen online bepaalde gegevens raadplegen van inwoners die in een schuldhulpverleningstraject bij Kredietbank Nederland zitten.